30 november 2022

Turerna bakom högkostnadsskyddet

Regeringen meddelar på en presskonferens den 30 november att Försäkringskassan kommer betala ut det utlovade högkostnadskompensationen under februari 2023. Ramarna för vem som kan få ersättningen presenterades av SvK redan den 27 oktober. Ersättningen är tänk att kompensera för höga elpriser i SE3 och SE4. Värnamo Energi hänvisar till SvKs hemsida för mer detaljerad inforamtion om hur och exakt när pengarna kan komma att delas ut, se länk nedan.

Länk: SvKs hemsida: Frågor & Svar om högkostnadsskydd 


HISTORIK SÅ HAR ÄRENDET KRING KONTANSTÖD HANTERATS UNDER HÖSTEN:

30 november: Presskonferens med meddelande att pengarna kommer betalas ut undet februari 2023.
Länk till SVTs hemsida som direktsänder presskonferensen. 

17 november: EI godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande elstöd med ett tillägg om hur mycket man kan få utan att visa kostnader. Större förbrukare över 3 GWh får ansöka om elstödet.

4 november:
Regeringen ger SvK och Försäkringskassan uppdrag att förbereda utbetalning av högkostnadsskyddet.

28 oktober: Svk förklarar vilka som kan få stöd och hur mycket pengar det rör sig om

27 oktober: Svk presenterar ramar för kontantstöd. Länk: 55 miljarder i kontantstöd till elanvändare

21 oktober: EI (Energimarknadsinspektionen) tar emot Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter till att stötta konsumenter och företag. Länk: EI förbereder för att ta emot ansökan

18 oktober: Ebba Busch utses till ny energi- och näringsminister. Länk: Regeringsdepartementet

17 augusti: Då sittande regering lade fram ett förslag på att kompensera hushåll och företag för höga elpriserna som sannolikt kommer fortsätta i höst och vinter. Förslaget handlade om att använda 60 miljarder av Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att till exempel återföra pengar direkt till kunderna, till mothandel eller för att sänka elnätsavgifterna. Svenska kraftnät fick uppdrag att utforma åtgärderna i detalj och ha ett förslag klart senast 15 november 2022.


 

På nedan länkar kan du läsa mer detaljerad information om ersättning för höga elpriser
samt även se Värnamo Energis egna prognoser och prishistorik 

Länk: Info på Svks hemsida 5 miljarder i kontantstöd till elanvändare

LÄnk: Värnamo Energis prognoser samt prishistorik

Länk: Ur vårt nyhetsarkiv: info om tidigare prisstöd för mars 2022

Länk: Ur vårt nyhetsarkiv: info om tidigare prisstöd för dec 2021 och jan-feb 2022


Tillbaka till startsidan